gameswo Interactive

2023年 第49周 TOP100 历史排行记录(12月04日至12月10日)

返回首页 | 记录 | 最近7天 | 本周排行 | 本月排行 | 本年排行 | 历史排行 | 归档 | 分享至微博
初级
序号 姓名 魔法 时间
1 基围虾 1.402秒
2 1.704秒
3 1.725秒
4 kyle 1.88秒
5 匿名1231 1.903秒
6 xxw 1.986秒
7 Shumi 2.004秒
8 基围虾 2.152秒
9 不想读书 2.202秒
10 2.246秒
11 2.28秒
12 123 2.292秒
13 基围虾 2.333秒
14 2.345秒
15 原始大气 2.414秒
16 2.433秒
17 daturann 2.453秒
18 daturann 2.461秒
19 daturann 2.473秒
20 2.473秒
21 xxw 2.515秒
22 daturann 2.561秒
23 基围虾 2.574秒
24 Shumi 2.58秒
25 冲冲啊 2.607秒
26 yongheng 2.609秒
27 张特帅 2.687秒
28 yongheng 2.796秒
29 kyle 2.813秒
30 yongheng 2.847秒
31 2.854秒
32 2.863秒
33 2.872秒
34 2.889秒
35 yongheng 2.935秒
36 闻鸡起舞 2.992秒
37 3.059秒
38 333 3.12秒
39 yongheng 3.145秒
40 xxw 3.172秒
41 皇上 3.179秒
42 xxw 3.249秒
43 xxw 3.269秒
44 daturann 3.28秒
45 daturann 3.348秒
46 别歪七七 3.351秒
47 tony 3.368秒
48 yongheng 3.418秒
49 逍遥自由 3.419秒
50 kyle 3.445秒
51 火神求火 3.471秒
52 kyle 3.492秒
53 张特帅 3.498秒
54 匿名Shumi 3.521秒
55 daturann 3.564秒
56 baba 3.591秒
57 3.613秒
58 daturann 3.632秒
59 3.636秒
60 火神求火 3.75秒
61 kyle 3.753秒
62 misubee 3.769秒
63 yongheng 3.779秒
64 火神求火 3.87秒
65 原始大气 3.904秒
66 333 3.927秒
67 yongheng 3.935秒
68 daturann 3.976秒
69 无望 3.989秒
70 yongheng 3.992秒
71 基围虾 4.019秒
72 daturann 4.023秒
73 yongheng 4.083秒
74 陈yi非傻 4.086秒
75 yongheng 4.1秒
76 匿123名 4.152秒
77 4.202秒
78 菲mm 4.416秒
79 xxw 4.431秒
80 哈哈哈哈 4.445秒
81 4.503秒
82 yongheng 4.526秒
83 baba 4.528秒
84 daturann 4.543秒
85 匿123名 4.583秒
86 皇上 4.722秒
87 yongheng 4.778秒
88 不想读书 4.855秒
89 4.879秒
90 yongheng 4.887秒
91 迷路千矢 4.926秒
92 kk 4.936秒
93 kyle 4.936秒
94 原始大气 4.962秒
95 张特帅 4.965秒
96 哈哈哈哈 4.979秒
97 无望 5.076秒
98 无望 5.153秒
99 迷路千矢 5.166秒
100 daturann 5.223秒
中级
序号 姓名 魔法 时间
1 匿名Shumi 1.987秒
2 匿名Shumi 2.16秒
3 匿名Shumi 2.377秒
4 匿名Shumi 2.415秒
5 匿名Shumi 2.52秒
6 WQG 2.588秒
7 匿名Shumi 2.767秒
8 匿名Shumi 2.857秒
9 匿名Shumi 3.194秒
10 匿名Shumi 3.231秒
11 kk 3.316秒
12 匿名Shumi 3.368秒
13 匿名Shumi 3.382秒
14 匿名Shumi 3.412秒
15 匿名Shumi 3.42秒
16 daturann 3.505秒
17 匿名Shumi 3.856秒
18 566 3.951秒
19 WQG 3.968秒
20 匿名Shumi 4.013秒
21 匿名Shumi 4.021秒
22 匿名Shumi 4.351秒
23 匿名Shumi 4.358秒
24 kk 4.57秒
25 匿名Shumi 4.935秒
26 匿名Shumi 5.077秒
27 WQG 5.534秒
28 WQG 6.483秒
29 匿名Shumi 8.214秒
30 11 10.091秒
31 11 10.527秒
32 11.603秒
33 123 12.052秒
34 1202 12.264秒
35 1202 12.498秒
36 匿名1231 13.28秒
37 666 14.905秒
38 misubee 15.73秒
39 迷路千矢 16.388秒
40 钢蛋 16.8秒
41 张特帅 18.929秒
42 WQG 22.992秒
43 不想读书 23.168秒
44 原始大气 23.544秒
45 daturann 24.121秒
46 匿名Shumi 24.751秒
47 1202 24.983秒
48 匿名Shumi 26.191秒
49 WQG 26.207秒
50 WQG 26.29秒
51 WQG 26.584秒
52 WQG 27.112秒
53 syrl 27.27秒
54 WQG 27.328秒
55 daturann 27.728秒
56 WQG 27.802秒
57 无盐 28.035秒
58 daturann 28.403秒
59 无盐 28.539秒
60 WQG 28.614秒
61 1202 28.672秒
62 不想读书 28.976秒
63 WQG 29.12秒
64 WQG 29.144秒
65 不想读书 29.166秒
66 daturann 29.271秒
67 不想读书 29.369秒
68 29.376秒
69 匿名1231 29.536秒
70 不想读书 29.753秒
71 misubee 29.763秒
72 WQG 29.919秒
73 kyle 30.053秒
74 匿名1231 30.168秒
75 daturann 30.518秒
76 WQG 30.647秒
77 daturann 30.715秒
78 不想读书 30.776秒
79 31.005秒
80 1202 31.056秒
81 WQG 31.224秒
82 不想读书 31.512秒
83 WQG 31.614秒
84 不想读书 31.64秒
85 不想读书 31.694秒
86 匿名Shumi 31.83秒
87 daturann 31.849秒
88 WQG 31.862秒
89 31.909秒
90 WQG 32.054秒
91 不想读书 32.122秒
92 匿名1231 32.127秒
93 不想读书 32.167秒
94 WQG 32.185秒
95 匿名Shumi 32.384秒
96 不想读书 32.591秒
97 sishi 32.724秒
98 不想读书 32.782秒
99 WQG 32.856秒
100 daturann 33.128秒
高级
序号 姓名 魔法 时间
1 shmjy 1.257秒
2 shmjy 1.624秒
3 shmjy 1.714秒
4 shmjy 2.784秒
5 sunday 2.837秒
6 匿名1231 2.952秒
7 shmjy 3.056秒
8 daturann 3.215秒
9 Shumi 3.631秒
10 Shumi 3.78秒
11 daturann 4.537秒
12 周豪军 4.998秒
13 周豪军 5.825秒
14 1 12.159秒
15 shmjy 15.512秒
16 枏爵 19.09秒
17 周豪军 20.662秒
18 原始大气 23.184秒
19 匆匆 38.827秒
20 shmjy 51.978秒
21 路过 55.665秒
22 WQG 59.337秒
23 shmjy 60.208秒
24 67.712秒
25 shmjy 75.371秒
26 daturann 75.424秒
27 shmjy 77.3秒
28 shmjy 77.744秒
29 daturann 82.807秒
30 匆匆 83.474秒
31 shmjy 83.922秒
32 shmjy 84.87秒
33 daturann 85.632秒
34 shmjy 86.145秒
35 shmjy 86.346秒
36 shmjy 86.586秒
37 shmjy 86.617秒
38 shmjy 86.8秒
39 shmjy 86.853秒
40 sunday 86.892秒
41 曾经沧海 86.976秒
42 无盐 87.159秒
43 daturann 87.48秒
44 shmjy 87.817秒
45 shmjy 88.438秒
46 shmjy 88.792秒
47 daturann 88.88秒
48 shmjy 89.143秒
49 daturann 89.815秒
50 老黄777 89.955秒
51 shmjy 90.087秒
52 shmjy 90.209秒
53 daturann 90.287秒
54 shmjy 90.39秒
55 shmjy 90.591秒
56 shmjy 91.091秒
57 shmjy 91.152秒
58 daturann 91.904秒
59 shmjy 91.907秒
60 shmjy 92.016秒
61 shmjy 92.173秒
62 匆匆 92.209秒
63 shmjy 92.601秒
64 shmjy 92.784秒
65 sunday 93.206秒
66 shmjy 93.281秒
67 shmjy 93.307秒
68 daturann 93.368秒
69 shmjy 93.416秒
70 shmjy 93.562秒
71 daturann 93.713秒
72 daturann 94.784秒
73 shmjy 94.988秒
74 shmjy 95.035秒
75 shmjy 95.047秒
76 shmjy 95.257秒
77 shmjy 95.431秒
78 neuuu 95.601秒
79 shmjy 95.845秒
80 shmjy 95.969秒
81 shmjy 96.282秒
82 shmjy 96.445秒
83 daturann 96.501秒
84 shmjy 96.55秒
85 shmjy 96.565秒
86 daturann 96.746秒
87 shmjy 96.88秒
88 daturann 97.158秒
89 daturann 97.785秒
90 daturann 97.802秒
91 daturann 97.944秒
92 shmjy 98.155秒
93 路过 98.175秒
94 daturann 98.303秒
95 不想读书 98.488秒
96 匆匆 99.775秒
97 daturann 99.958秒
98 daturann 100.039秒
99 shmjy 100.855秒
100 shmjy 101.011秒

备注:⚚表示使用魔法